Berekeningen

Voor wat betreft de berekeningen kunnen wij u het volgende aanbieden:

- Warmteverlies (Transmissie)
- Koellast
- TO berekening (TO = temperatuuroverschrijding)
- EPC berekening (EPC = Energie Prestatie coƫfficient)
- Leidingnetberekening CV
- Leidingnetberekening GKW
- Gasleidingberekening
- Vuilwaterafvoerberekening
- Tapwaterberekening (koud water, warm water en recirculatieleiding)
- Luchtkanalenberekening
- Geluidsberekening luchtkanalen

AirMetric BV zuid | Nederweert | Tel 0495 - 62 26 82 | Fax 084 - 73 74 967 | AirMetric BV noord | Hoofddorp | Tel 023 - 56 18 981 | Fax 084 - 73 74 967